Chi tiết câu hỏi :

Tôi có 15 năm công tác với chức danh điều dưỡng hạng III. Vậy, tôi có cần bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không hay học hạng II để giữ hạng chức danh?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, đối với tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III quy định tại Điều 5 không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Căn cứ quy định tại văn bản trên, viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: