Chi tiết câu hỏi :

Tôi đã có bằng Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bằng cao đẳng sư phạm (CĐSP) tiểu học của Trường CĐSP Hải Dương, chứng chỉ tiếng Anh B2 và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp. Vậy, tôi có đủ điều kiện dự thi tuyển biên chế giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo các quy định của Luật Viên chức và các quy định hiện hành. Theo đó, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tuyển dụng làm giáo viên tiểu học, bà Thảo cần đối chiếu với các quy định tại Luật Giáo dục 2019; Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập và các quy định của hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục để đối chiếu với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bằng, chứng chỉ mình đang có để xem mình có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hay không.

Riêng quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, kể từ ngày 1/7/2020 thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019. Trường hợp có vấn đề cần làm rõ hơn, đề nghị bà Thảo có ý kiến với hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nơi bà nộp hồ sơ để được xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: