Chi tiết câu hỏi :

Gia đình tôi có thuê cửa hàng để bán và lắp đặt điện nước. Trong đợt dịch tháng 5 và tháng 6 phải đóng cửa không được hoạt động nên không có thu nhập. Vậy, gia đình tôi có thuộc trường hợp được hỗ trợ không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ điều kiện sau:

– Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

– Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị bà nghiên cứu xem xét, nếu thấy bản thân đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định trên thì liên hệ UBND xã, phường, thị trấn để được xem xét giải quyết.

 

Bài viết cùng chủ đề: