Chi tiết câu hỏi :

Tôi là lao động tự do bị mất việc làm do dịch COVID-19 nhưng không được địa phương hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhận hỗ trợ. Cho tôi hỏi, điều kiện hỗ trợ cho lao động tự do là như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Ông Lâm Xương Thịnh, sinh năm 1992 là chủ cơ sở cửa sắt tại ấp 2, xã Bàu Đồn có thuê người làm. Trưởng ấp đã liên hệ trực tiếp và giải thích ông Lâm Xương Thịnh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND và Quyết định 17/2021/QĐ-UBND.

Việc thực hiện hỗ trợ cho lao động tự do theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND và Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh đã được triển khai và thông báo rộng rãi trên địa bàn. Những đối tượng đủ điều kiện theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND và Quyết định 17/2021/QĐ-UBND đều được hỗ trợ theo quy định.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: