Chi tiết câu hỏi :

Gia đình tôi có bà nội 90 tuổi, bố và mẹ trên 60 tuổi, vợ và con gái 2 tuổi. Tôi là lao động chính trong gia đình. Tôi từng làm quản lý nhà hàng – khách sạn, nhưng đã nghỉ việc 1 năm do ảnh hưởng dịch. Sau đó, tôi chuyển sang làm shipper. Hiện tại do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, gia đình tôi đều không có thu nhập. Đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ chúng tôi.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố quy định về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ là lao động tự do làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, trường hợp của ông Nguyễn Anh Toàn (nếu không thuộc diện được cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính theo Văn bản số 3462/SGTVT-QLVT ngày 24/7/2021)  thì được hưởng gói hỗ trợ đối với lao động tự do.

Đề nghị ông Toàn làm hồ sơ theo phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, liên hệ với xã, phường, tổ dân phố nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Bài viết cùng chủ đề: