Chi tiết câu hỏi :

Bố của tôi là thương binh loại A, hạng 2/4, mất sức lao động 75%. Năm 1986, bố tôi giám định thương tật tại Hội đồng giám định y khoa Trung ương 1, hồ sơ có ghi vết thương xuyên nhãn cầu trái, thị lực mắt trái (-); điện não đồ vùng thái dương trái có rối loạn tâm thần, động kinh do tổn thương thực thể não. Hằng tháng, bố tôi lĩnh thuốc tại trạm xá xã dành cho đối tượng tâm thần. Bố tôi hay bỏ nhà đi lang thang do động kinh nên mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Vậy, mẹ của tôi có được hưởng trợ cấp người chăm sóc không? Nếu được thì hồ sơ cần những gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.

Người phục vụ thương binh quy định tại khoản này được Nhà nước mua BHYT.

Như vậy, theo nội dung câu hỏi của ông Phúc thì bố ông là thương binh loại A, hạng 2/4, mất sức lao động 75% không thuộc diện được hưởng trợ cấp người phục vụ theo quy định nêu trên.

Về việc đối tượng tâm thần được hưởng trợ cấp người phục vụ, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Bài viết cùng chủ đề: