Chi tiết câu hỏi :

Tôi công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Ngày 22/8/2005, tôi được Sở Nội vụ có quyết định hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Tháng 8/2006, tôi được Sở Nội vụ ký quyết định tuyển dụng chính thức vào công tác tại Ban quản lý dự án, trình độ chuyên môn Trung cấp xây dựng, mã ngạch cán sự (01.004), hệ số lương 1,86. Từ tháng 6/2006, tôi đã được cơ quan cử đi học đại học (hệ vừa học vừa làm) tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tháng 12/2010, tôi tốt nghiệp. Tôi cũng đã có chứng chỉ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chứng chỉ tiếng Anh A2, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng dân tộc Mông). Ngoài ra, tôi đã học xong Cao cấp và Trung cấp lý luận chính trị. Qua tìm hiểu các quy định về chuyển ngạch viên chức, tôi thấy mình có đủ điều kiện để chuyển ngạch. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay tôi chưa được chuyển ngạch từ trung cấp lên đại học. Tôi đã hỏi Sở Nội vụ nhưng được trả lời, đối với ngạch kỹ thuật công tác tại Ban quản lý dự án như tôi chưa có hướng dẫn chuyển ngạch. Xin hỏi, trường hợp của tôi nếu muốn chuyển ngạch từ trung cấp lên đại học thì cần phải làm các thủ tục gì và khi nào có hướng dẫn?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ thì trường hợp của ông Phạm Đăng Lịch đang hưởng lương ở ngạch cán sự (01.004) nếu được bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ở ngạch chuyên viên (01.003) thì được tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: