Chi tiết câu hỏi :

Ông của tôi là ông Bạch Văn Chín, tham gia Ty Giao thông tỉnh Quảng Bình, hy sinh ngày 26/1/1967 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là tử sĩ. Khi hòa bình, phần mộ được nhân dân tập kết mai táng tại nghĩa trang xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch. Do bia mộ đã bị mờ nên sai tên thành Rạch Văn Chinh, không có quê quán, chỉ có ngày hy sinh trùng khớp với giấy báo tử. Vậy, gia đình tôi có nguyện vọng đổi tên bia mộ cho đúng với tên thật của ông Chín thì phải làm những thủ tục giấy tờ gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc thực hiện điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ được thực hiện theo Điều 15 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh thông tin đối với các phần mộ tử sĩ trong nghĩa trang.

Tuy nhiên, qua kiểm tra danh sách quản lý mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Trường có phần mộ liệt sĩ Rạch Văn Chính, quê quán Đức Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, hy sinh ngày 26/1/1967, trùng khớp một phần thông tin do gia đình cung cấp nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp hướng dẫn ông Bạch Đình Trung là thân nhân của tử sĩ Bạch Văn Chín xin xác nhận tại địa phương không có tên liệt sĩ Rạch Văn Chính với các thông tin nêu trên để được làm thủ tục cất bốc và di chuyển về quê theo nguyện vọng của gia đình.

Bài viết cùng chủ đề: