Chi tiết câu hỏi :

Năm học 2018-2019, trường tôi có một học sinh lớp 9 hạnh kiểm cả năm đạt loại trung bình; học lực yếu (điểm trung bình các môn dưới 5,0; các môn Văn, Toán, Anh, Sử, Địa dưới 5,0). Năm học 2019-2020 học sinh này đăng ký xét lại tốt nghiệp. Xin hỏi, để học sinh này được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thì cần làm những thủ tục gì và điều kiện như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Học sinh cần lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu học sinh đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: