Chi tiết câu hỏi :

Tôi học cao đẳng sư phạm Toán-Tin và được tuyển dụng vào dạy môn Tin học của trường tiểu học. Ngày 1/5/2017, tôi được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08. Hiện tôi đã học xong cử nhân sư phạm Toán học theo chuyên ngành của tôi và được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Vừa qua tôi đăng ký xét thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II thì được báo bằng của tôi không phù hợp. Đề nghị được hướng dẫn để xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II theo quy định.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điều 4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập đã quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (Mã số V.07.03.07), trong đó có quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là: “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên”.

Ông Nguyễn Trường An cần đối chiếu với quy định trên để kiến nghị với Hội đồng xét/thi thăng hạng giáo viên hạng II hoặc cơ quan quản lý giáo dục phòng/sở để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bài viết cùng chủ đề: