Chi tiết câu hỏi :

Gia đình tôi có đầu tư một dự án trường học và vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa. Hàng tháng thực hiện trả nợ đầy đủ và đúng hạn Ngân hàng. Dự án thuộc phân loại nợ nhóm 1. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trường học phải nghỉ từ tháng 2/2020, vì vậy không có nguồn trả nợ dẫn đến nợ quá hạn. Theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối với các dự án bị ảnh hưởng vì dịch sẽ được giữ nguyên nhóm nợ nhưng Ngân hàng Phát triển đã chuyển nhóm nợ của khách hàng sang nhóm 5. Việc làm này gây ảnh hưởng rất lớn cho doanh nghiệp. Tôi xin hỏi, Ngân hàng làm như vậy có đúng quy định không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid-19 vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), Bộ Tài chính có Công văn số 5288/BTC-TCNH ngày 29/4/2020 nhất trí về nguyên tắc việc NHPT rà soát, đánh giá để báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận, thực hiện các giải pháp hỗ trợ đối với các khách hàng khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về việc được giữ nguyên nhóm nợ của khách hàng vay vốn tại NHPT: Thẩm quyền xử lý rủi ro đối với khoản vay tín dụng đầu tư Nhà nước tại NHPT được thực hiện theo quy chế xử lý rủi ro tại NHPT do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện nay, Bộ Tài chính là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy chế xử lý rủi ro tại NHPT. Vì vậy, bà Chung có thể liên hệ Bộ Tài chính và NHPT để được biết thêm về các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn tại NHPT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Bài viết cùng chủ đề: