Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, cán bộ sĩ quan Phòng Đào tạo, Phòng Tham mưu Hành chính của Trường sĩ quan Pháo binh, Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng có thuộc đối tượng được hưởng tiêu chuẩn ăn binh chủng theo Thông tư số 78/2020/TT-BQP hay không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 78/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng thì các đối tượng được áp dụng chế độ ăn quân chủng, binh chủng gồm:

– Đối tượng thuộc biên chế của đơn vị quân chủng, binh chủng (chuyên ngành quân chủng, binh chủng) từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở xuống.

– Học viên đào tạo chuyên ngành quân chủng, binh chủng và giáo viên trong biên chế, trực tiếp giảng dạy chuyên ngành quân chủng, binh chủng.

Đối chiếu với quy định nêu trên, các cá nhân thuộc Phòng Đào tạo, Phòng Tham mưu hành chính, Trường Sĩ quan Pháo binh không thuộc đối tượng được hưởng chế độ ăn quân chủng, binh chủng; chế độ ăn hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản bộ binh, người hưởng lương phải nộp tiền ăn theo quy định. Trường hợp người hưởng lương muốn ăn mức cao hơn thì phải nộp tiền ăn tương ứng với mức ăn nhưng phải được sự thống nhất của đơn vị để bảo đảm.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: