Chi tiết câu hỏi :

Tôi nhập ngũ tháng 3/1988, thuộc e2, f 395, Quân khu 3, làm nhiệm vụ tại huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 3/1991 xuất ngũ về địa phương. Từ năm 1997 đến nay tôi làm việc tại công ty liên doanh nước ngoài. Vậy, tôi có được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Quốc phòng

Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối tượng không áp dụng thực hiện chế độ tại Quyết định nêu trên gồm: Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng, chế độ bệnh binh hàng tháng; đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; đang chấp hành án tù giam, tù chung thân; bị tước danh hiệu quân nhân; xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích; quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ, tuyển dụng trước ngày 30/4/1975.

Theo phản ánh, ông Thắng nhập ngũ tháng 3/1988, xuất ngũ tháng 3/1991 thuộc e2 f395 Quân khu 3 trực tiếp làm nhiệm vụ tại huyện biên giới Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, nếu ông không thuộc đối tượng không áp dụng nêu trên thì được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị ông Thắng liên hệ trực tiếp với UBND xã (phường) hoặc Ban CHQS huyện nơi ông hiện đang cư trú để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: