Chi tiết câu hỏi :

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp cho tôi vấn đề sau: Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết số 68/NQ-CP thì việc hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn phải thông qua thôn, xã. Nhưng khi đã làm giấy hỗ trợ do thôn, xã gửi mẫu, hướng dẫn viết qua loa và thậm chí là không hướng dẫn. Và trong mẫu có mục: “Làm việc tại:” thì có người viết là “Tự do”, có người viết địa chỉ cụ thể. Nhưng không biết tại sao vẫn bị trả giấy đề nghị hỗ trợ về và được thôn thông báo lý do đối với người viết “Tự do” là tại vì viết như thế nên không được nhận. Còn đối với người viết địa chỉ cụ thể thì không được nói lý do.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh thì đối tượng lao động tự do thuộc trong 7 nhóm đối tượng bị mất việc làm do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương thì sẽ được xem xét hồ sơ.

Do vậy, đơn đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ công việc chính của người lao động bị mất việc, địa điểm làm việc để xác định việc mất việc nếu đủ cơ sở sẽ xem xét hỗ trợ. Do đó, chính quyền địa phương yêu cầu ghi cụ thể trong đơn hỗ trợ là phù hợp quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: