Chi tiết câu hỏi :

Đơn vị tôi đang tham gia dự thầu gói thầu xây lắp. Gói thầu có hình thức hợp đồng là trọn gói, hồ sơ mời thầu yêu cầu đơn giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Gói thầu có tiến độ 240 ngày. Vậy chi phí dự phòng mà hồ sơ mời thầu yêu cầu phải tính đủ trong đơn giá là chi phí gì? Tôi được biết chi phí dự phòng gồm chi phí phát sinh khối lượng và chi phí trượt giá. Nhưng gói thầu này thời gian thi công ngắn nên sẽ không có phát sinh do trượt giá. Vì vậy nếu trong quá trình thi công mà phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng thì phần giá trị phát sinh này có được chủ đầu tư thanh toán không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi chưa nêu rõ nguồn vốn sử dụng cho gói thầu xây lắp mà đơn vị của ông Tuấn tham gia dự thầu nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Về nguyên tắc, việc xác định giá dự thầu là quyền của bên dự thầu trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trường hợp hồ sơ mời thầu có nội dung chưa rõ thì bên dự thầu có quyền đề nghị bên mời thầu làm rõ để làm cơ sở lập hồ sơ dự thầu.

Do vậy, đề nghị ông Tuấn trao đổi với bên mời thầu để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Bài viết cùng chủ đề: