Chi tiết câu hỏi :

Ông của tôi đã mất. Trước đây ông có mua tờ trái phiếu 50 nghìn năm 2005 đến 2010. Tôi xin hỏi, tờ trái phiếu này nay còn có thể nhận lãi và thanh toán tiền hay không? Nếu được thanh toán thì tôi cần đến đâu?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung kiến nghị không nêu rõ tổ chức phát hành trái phiếu (Chính phủ, doanh nghiệp hay tổ chức tín dụng (TCTD)…); do vậy, không có cơ sở để trả lời cụ thể về trách nhiệm của tổ chức phải thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Trường hợp tổ chức phát hành trái phiếu là Chính phủ hoặc doanh nghiệp (không phải do TCTD phát hành), ông có thể liên hệ Bộ Tài chính để được xem xét trả lời. Ngoài ra, ông có thể căn cứ trên tờ trái phiếu để xác định tổ chức phát hành và chủ động đề nghị tổ chức đó thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Trường hợp tổ chức phát hành trái phiếu là TCTD, ông đã chủ động đề nghị TCTD thanh toán gốc, lãi trái phiếu do TCTD đó phát hành nhưng vẫn gặp vướng mắc, khó khăn, thì ông có thể phản ánh để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: