Chi tiết câu hỏi :

Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 9/2004, đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2009. Năm 2016, trong thời gian mang thai, tôi nghỉ ốm, có giấy của bác sĩ. Năm 2017, tôi sinh con và sau đó có đóng 2 tháng BHXH, BHTN. Tháng 8/2018, tôi nghỉ việc. Khi chốt sổ để hưởng BHTN thì tôi được thông báo không đủ điều kiện hưởng vì trong vòng 24 tháng phải đóng đủ 12 tháng, còn tôi mới đóng được 11 tháng. Vậy, tôi có đủ điều kiện để được hưởng BHTN không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của bà, nếu tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn thì theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, bà phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động của bà ký theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bà phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mới có căn cứ để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do bà không nêu rõ tham gia BHTN khi làm việc theo loại hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nào nên cơ quan BHXH không đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Đề nghị bà kiểm tra lại trường hợp của mình và liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bà đã nộp hồ sơ trước đó để được xem xét.

Bài viết cùng chủ đề: