Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm nghề sửa chữa điện lạnh tự do, thất nghiệp 2 tháng nay. Vừa qua, khu phố nơi tôi sống tất cả được nhận tiền hỗ trợ nhưng tôi không được. Trưởng khu phố cho biết, công việc của tôi không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin ông cung cấp thì trường hợp ông làm công việc thợ điện lạnh tự do thuộc đối tượng được hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị ông liên hệ với UBND phường, xã nơi ông đang tạm trú hoặc thường trú để được hướng dẫn, hỗ trợ hưởng chính sách.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: