Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi chuẩn bị thi công một số công trình di tích đình, chùa theo kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ dưới 30% còn lại là nhân dân đóng góp. Tổng giá trị gói thầu trên 1 tỷ đồng. Xin hỏi, đơn vị tôi có phải đấu thầu không? Chủ đầu tư là UBND xã có được phép chỉ định thầu không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu, dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, hạn mức chỉ định thầu thực hiện theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: