Chi tiết câu hỏi :

Mẹ của tôi là vợ liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con ăn học đến khi trưởng thành, được nhận trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ. Mẹ của tôi không được cấp thẻ BHYT và vừa qua cũng không được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 có đúng không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về chế độ mua BHYT, theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn (nếu đủ điều kiện), không quy định các chế độ ưu đãi khác.

Do đó, hiện nay chưa thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá như: BHYT, điều dưỡng, chế độ mai táng phí khi từ trần…

Hiện nay Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ đề xuất bổ sung chế độ BHYT đối với vợ liệt sĩ tái giá.

Về hỗ trợ do dịch Covid-19, căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì trường hợp của mẹ bà không thuộc diện được hỗ trợ.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: