Chi tiết câu hỏi :

Tôi đăng ký dự tuyển viên chức vào trường THCS, nhưng khi nộp phiếu đăng ký thì bộ phận tiếp nhận báo tôi không đủ điều kiện dự thi do tôi sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, và yêu cầu phải có chứng chỉ dành cho giáo viên THCS. Theo tôi tìm hiểu thì không có văn bản nào quy định về việc đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS mà chỉ có quy định về các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp vấn đề trên.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau và dành cho các đối tượng khác nhau. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) là chứng chỉ  được cấp cho người tham gia học tập, hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Chứng chỉ này không phải là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người tốt nghiệp cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên muốn trở thành giáo viên THCS.

Bài viết cùng chủ đề: