Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, giảng viên (phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, thạc sỹ) đi tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chấm bài tự luận cho học viên được chi trả như thế nào, cách quy đổi chấm bài của các giảng viên được tính như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chưa có quy định riêng về việc chi trả các chế độ thực hiện nhiệm vụ tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc chi trả chế độ cho giảng viên của các trường sư phạm được huy động tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện theo quy định tài chính hiện hành của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nơi cử giảng viên tham gia tập huấn.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: