Chi tiết câu hỏi :

Tôi đang công tác tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 1. Xin hỏi, các giáo viên công tác tại trường có được hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Vì vậy, đề nghị ông Trương Văn Thắng nghiên cứu kỹ quy định nêu trên để đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: