Chi tiết câu hỏi :

Tôi là giáo viên, có quyết định tuyển dụng và phân công vào trường thuộc xã đặc biệt khó khăn từ ngày 15/8/2014. Ngày 1/1/2019, xã tôi công tác chuyển từ xã khu vực III xuống khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017. Hiện tại, xã lại được chuyển thành xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Trước đó tôi chưa được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định này đã quy định về chi trả trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức ở tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền của tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Dũng liên hệ với cơ quan quản lý công chức, viên chức của tỉnh để được giải đáp.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: