Chi tiết câu hỏi :

Tôi sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 9/1968. Tháng 1/1974, tôi phục viên về địa phương, tham gia HTX Nông nghiệp Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Tháng 9/1989 – 12/2004, tôi làm Ủy viên Ủy ban – Văn hóa Xã hội xã Yên Nghĩa và nghỉ hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 1/5/2005. Từ khi phục viên về địa phương tôi chưa hưởng chế độ theo các Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, thời gian tôi tham gia quân đội có được cộng nối với thời gian đã đóng BHXH tại xã Yên Nghĩa (nay là phường Yên Nghĩa) để tính hưởng BHXH không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Do ông không cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thời gian công tác nói trên nên BHXH Việt Nam không có đủ căn cứ để trả lời.

Đề nghị ông hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: