Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm việc ở Công ty May Crystal Intimate tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Vừa qua, tôi có làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tôi đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, đã nộp giấy khai sinh kèm theo hồ sơ nhưng khi nhận trợ cấp thì không thấy có khoản hỗ trợ thêm. Vậy, trường hợp của tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong đó có chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động tại Điểm 4, 5, 6 Mục II (Nghị quyết số 68/NQ-CP) đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Tuy nhiên, câu hỏi của bà Xiêm chưa đủ thông tin để trả lời cụ thể. Bà có thể liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên (Điện thoại 0204.3874.026) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Điện thoại 0204.3529.266) để được tư vấn, hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: