Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi là Công ty CP Tiếp vận và Thương mại quốc tế PYK. Theo tôi tham khảo thông tin thì được biết, thời gian qua Chính phủ có chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhưng hiện cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh chưa có hướng dẫn về việc này. Đặc biệt trong việc ân hạn thuế đã có chính sách hỗ trợ, nhưng khi doanh nghiệp gặp khó khăn bởi ảnh hưởng dịch COVID-19 thì vẫn bị phạt chậm nộp. Mặc dù, trong những năm qua Công ty chúng tôi luôn tuân thủ rất chặt chẽ quy định và pháp luật của nhà nước về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Qua đây, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để có thể tiếp tục sống và phát triển cho đóng góp chung vào nền kinh tế nước nhà.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 25/8/2021, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được Phiếu chuyển số 793/PC-TCT ngày 24/8/2021 của Tổng cục Thuế đề nghị giải đáp phiếu hỏi của độc giả Nguyễn Duy Triệu.

Sau khi nhận được phiếu chuyển, do câu hỏi của ông Triệu chưa rõ nên Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ với ông Triệu qua số điện thoại để làm rõ vướng mắc và thực hiện giải đáp vướng mắc của độc giả qua điện thoại.

Nội dung giải đáp vướng mắc bao gồm: Thông tin việc miễn giảm thuế năm 2021 và việc xử lý số tiền chậm nộp trong thực hiện gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. Ông Triệu đã được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giải đáp cụ thể và không còn vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: