Chi tiết câu hỏi :

Hiện nay bùn thải từ các nhà máy/trạm xử lý nước thải được phân định, phân loại dựa vào Quy chuẩn Việt Nam số 50:2013/BTNMT. Tuy nhiên, đối với bùn thải nạo vét các tuyến sông, kênh, rạch mà nguồn nước bị ô nhiễm thì không có Quy chuẩn/Tiêu chuẩn Việt Nam để làm cơ sở phân định, phân loại. Tôi xin hỏi, vậy bùn thải nạo vét từ các con sông, kênh, rạch mà nguồn nước bị ô nhiễm, và bùn thải nạo vét này không vượt Quy chuẩn Việt Nam số 07:2009/BTNMT thì có được phép đem đi san lấp hoặc bồi đắp cho đất trồng cây hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tái sử dụng, tái chế bùn nạo vét (nhưng bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường) là hoạt động được khuyến khích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, bùn nạo vét (từ biển, sông, hồ, kênh, mương, hệ thống thoát nước và các vùng nước khác) phải được thu gom, vận chuyển, đổ thải, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 53 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định địa điểm đổ thải, xử lý bùn nạo vét. Do vậy, đề nghị ông liên hệ với UBND cấp tỉnh để được hướng dẫn cụ thể về tái sử dụng, đổ thải bùn nạo vét.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: