Chi tiết câu hỏi :

Về gói hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, phường Mễ Trì nơi chúng tôi ở không nhận đơn đề nghị hỗ trợ lao động. Vậy chúng tôi cần làm thế nào để gửi đơn xin hỗ trợ?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội quy định về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đối chiếu với quy định trên, nếu đủ điều kiện theo quy định, đề nghị bà lập hồ sơ theo phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, để được xem xét, giải quyết.

Trường hợp UBND phường nơi cư trú không nhận hồ sơ, đề nghị bà liên hệ với UBND quận, huyện, thị xã nơi cư trú hoặc gọi điện đến dường dây nóng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội (điện thoại: 02437.265.157) để được hướng dẫn.

Bài viết cùng chủ đề: