Chi tiết câu hỏi :

Tôi là cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý dự án xây dựng khu nhà ở và Trung tâm thương mại tỉnh Nghệ An. Hiện nhà đầu tư đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất của dự án. Trên khu đất dự án có các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm đường điện trung thế thuộc sự quản lý của Công ty Điện lực Nghệ An và hệ thống mương thủy lợi của chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra hiện trạng, các bên thống nhất giao nhà đầu tư dự án lập, thẩm tra và thẩm định dự án rồi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án và giá trị đền bù để di dời các công trình trên. Giá trị của dự toán được duyệt là 8 tỷ đồng. Nhà đầu tư của dự án được làm chủ đầu tư của công trình di dời đường dây điện và hệ thống mương thủy lợi. Nguồn vốn để thi công các hạng mục này do nhà đầu tư chi trả và sẽ được khấu trừ vào thuế sử dụng đất trong các năm tiếp theo. Tôi xin hỏi, đối với các gói thầu trong công trình di dời đường dây và mương thủy lợi thì nhà đầu tư là chủ đầu tư có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không? Nhà đầu tư có được chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp không (gói thầu xây lắp và thiết bị hơn 6 tỷ đồng)?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo đó, trường hợp dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư thì việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án tuân thủ theo quy định nêu trên.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: