Chi tiết câu hỏi :

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ chi thường xuyên (theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), thực hiện nhiệm vụ chức năng do UBND thành phố giao, trong đó được giao thực hiện các dịch vụ thiết kế, thi công, sửa chữa, mở rộng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Về kinh phí hoạt động của đơn vị là nguồn thu dịch vụ được để lại (ngân sách không cấp chi thường xuyên). Trong hoạt động đơn vị chúng tôi tham gia đấu thầu hoặc được chỉ định thầu các trình, dự án. Tôi xin hỏi, khi đơn vị tham gia đấu thầu và trúng thầu dự án, công trình thì đơn vị có phải tổ chức đấu thầu theo quy định để mua sắm vật tư đầu vào cho công trình/dự án đó không? Trong trường hợp bắt buộc phải đấu thầu mua sắm vật tư đầu vào thì thời gian lập hồ sơ mời thầu, mua sắm,.. có thể kéo dài hơn thời gian thi công quy định trong hồ sơ thầu có được không? Ví dụ: thời gian hoàn thành hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trong khi đó thời gian lập hồ sơ mời thầu, đăng tải thông tin, chuẩn bị hồ sơ thầu, chấm thầu,… đã gần hết 30 ngày. Trong trường hợp này không thể nào tham gia đấu thầu được (nghĩa là không phát huy được tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập), điều này có làm mất đi tính tự chủ, tính ưu việt của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nhà thầu trúng thầu, việc mua nguyên liệu, vật tư đầu vào để thực hiện gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu. 

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: