Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang. Do bùng phát dịch COVID-19 nên khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động từ ngày 18/5/2021 đến 30/5/2021 thì được hoạt động trở lại. Tôi là đối tượng F1 trong khu vực bị phong tỏa, phải đi cách ly tập trung nên không thể đi làm, phải tạm ngừng hợp đồng không hưởng lương trên 30 ngày từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/7/2021 trở lại doanh nghiệp làm việc. Vậy, tôi có đủ điều kiện được hưởng tiền trợ cấp không hưởng lương trên 30 ngày là 3.710.000 không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trả lời vấn đề này như sau:

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 qui định rất cụ thể về chính sách hỗ trợ đối với trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Điều 13 đến 16) và người lao động ngừng việc (Điều 17- 20).

Do câu hỏi của ông không rõ là tạm hoãn hay ngừng việc vì vậy không đủ cơ sở để xác định được ông được hỗ trợ và mức hỗ trợ bao nhiêu. Để xác định được đối tượng và mức hỗ trợ ông cần xem xét lại hợp đồng lao động của ông và công ty. Trong trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì với thời gian như ông nêu sẽ được hưởng mức hỗ trợ 3.710.000 đồng. Trường hợp là ngừng việc thì ông được hưởng mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng.

Bài viết cùng chủ đề: