Chi tiết câu hỏi :

Hiện các khoản vay ngân hàng của tôi đến hạn thanh toán nhưng tôi không thể ra đường do quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Theo quy định của ngân hàng, nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn thì sẽ vào danh mục nợ xấu và bị phạt thêm tiền lãi. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi phải làm như thế nào để hoàn thành khoản vay với ngân hàng? Tôi có thể thực hiện phương thức điện tử có được không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) không có quy định hạn chế các biện pháp, hình thức, cách thức thu nợ (trực tiếp đến ngân hàng, trích, chuyển tài khoản, áp dụng phương thức điện tử hay các hình thức khác).

Theo Điều 22 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung về thu nợ (Điểm a Khoản 2 Điều 22).

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: