Chi tiết câu hỏi :

Gia đình tôi có 3 bé nhỏ, trong đó có 2 bé dưới 6 tuổi. Gia đình đang vay nợ để sinh sống. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét cho gia đình tôi được hỗ trợ theo quy định.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Qua xác minh thì bà Nguyễn Tuyết Trinh nghề nghiệp nội trợ nên bà Trinh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND TPHCM về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên hộ của bà Trinh có thành viên hộ là ông Lê Văn Ngân, nghề nghiệp bán hàng rong nên ông Ngân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND TPHCM, đã nhận 2 lần với tổng số tiền là 3.000.000 đồng.

Bài viết cùng chủ đề: