Chi tiết câu hỏi :

Tôi thuê trọ tại phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM; là lao động tự do, thất nghiệp từ tháng 6/2021 đến nay và đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Tôi đã 4 lần làm hồ sơ gửi cho tổ trưởng nhưng chưa nhận được trợ cấp nào từ 3 gói hỗ trợ đã ban hành. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Ông Chính là nhân viên của nhà hàng/hộ kinh doanh thì cần liên hệ chủ nhà hàng/hộ kinh doanh để được lập danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND và Công văn số 2209/UBND-KT của UBND Thành phố. Ông Chính thông tin là người có hoàn cảnh khó khăn nhưng tại thời điểm đăng ký trợ cấp đợt 2 đến nay, ông không cung cấp đủ thông tin cho TDP9-KP1 theo quy định nên không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND và Công văn số 2627/UBND-VX.

UBND Phường đã đề xuất TDP9-KP1 chăm lo về lương thực thực phẩm trong khi chờ đợi các gói chăm lo tiếp theo nếu đúng và đủ điều kiện như trường hợp của ông.

Cùng địa chỉ của ông Chính có 2 người đã được nhận trợ cấp theo diện lao động tự do, 3 hộ gia đình đủ điều kiện đã nhận theo diện hộ khó khăn – nên phản ánh chính quyền và địa phương không hỗ trợ người dân là không đúng.

Trong trường hợp thực sự khó khăn đề nghị liên hệ ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN phường 22 để hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: