Chi tiết câu hỏi :

Tôi có quá trình công tác tại trường Trung học Lương thực thực phẩm và Vật tư nông nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Tháng 10/2002 – 28/2/2003: Là giáo viên hợp đồng mùa vụ (bắt đầu tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2003); Từ 1/3/2003 – 30/6/2003: Tiếp tục ký hợp đồng mùa vụ làm giảng viên; Từ 1/9/2003 – 31/1/3004: Tiếp tục ký hợp đồng giáo viên mùa vụ; Từ tháng 2/2004 – 30/6/2004: Ký hợp đồng có thời hạn; Từ tháng 9/2004 – 31/1/2005: Ký hợp đồng giáo viên mùa vụ; Từ tháng 2/2005 – 8/2007: Là giáo viên hợp đồng; Từ tháng 8/2007: Được tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học, hưởng lương 2,34 (15.113); Từ tháng 8/2007 – 8/2008: Là giáo viên hợp đồng lần đầu; Từ tháng 8/2008 – 12/2014: Là giáo viên tại trường.

Xin hỏi, khoảng thời gian nào tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo, từ tháng 1/2003 khi bắt đầu tham gia BHXH hay từ tháng 8/2007 sau khi được tuyển dụng viên chức?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Thông tư 68); Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: “Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập”.

Nhà giáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH có thời gian giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Ông Nguyễn Sơn Tùng đóng BHXH từ tháng 1/2003, thì đến tháng 1/2008 (nếu đóng BHXH đủ 60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng.

Bài viết cùng chủ đề: