Chi tiết câu hỏi :

Bố tôi là giáo viên, trong thời gian công tác bố tôi có thời gian giảng dạy, thời gian làm ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, đều tham gia đóng BHXH đầy đủ đến năm 1999 thì nghỉ hưu, hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Tháng 3/2003 bố tôi mất. Vậy theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP thì bố tôi có được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Do bà Vũ Thị Thúy Oanh không cung cấp đầy đủ các thông tin về quá trình công tác cũng như tiến trình tham gia BHXH của bố bà nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không có đủ căn cứ để trả lời. Tuy nhiên, bà có thể căn cứ Điều 1, Điều 2 , Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP để đối chiếu xem bố bà có được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP hay không. Trong trường hợp cần thiết, bà có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi bố bà nhận lương hưu trước khi mất để được giải đáp.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: