Chi tiết câu hỏi :

Tôi ở tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tôi không có việc làm, hiện rất khó khăn nhưng chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào. Đề nghị chính quyền hỗ trợ cho tôi.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp hộ ông Trần Hoàng Lê Trung đã được UBND xã Phạm Văn Cội lập danh sách đề nghị hỗ trợ hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Công văn số 2799/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và hộ ông đã nhận được hỗ trợ 1.200.000 đồng.

Ngoài ra, ấp đã hỗ trợ gia đình ông 3 lần nhu yếu phẩm thiết yếu và 1 gói an sinh xã hội nhằm giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong thời gian dịch bệnh.

Bài viết cùng chủ đề: