Chi tiết câu hỏi :

Tôi có bằng trung cấp dược nhưng lại đi làm trái ngành. Hiện tôi học liên thông đại học, tuy nhiên nhà trường yêu cầu tôi phải có chứng chỉ hành nghề thì mới được nhận bằng sau khi học xong. Vậy, trong trường hợp này tôi cần làm thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Sở Y tế tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 13 Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược:

“2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;

c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Như vậy, một trong các điều kiện bắt buộc để được cấp Chứng chỉ hành nghề dược lần đầu là phải có thời gian thực hành tại cơ sở dược; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề.

Bài viết cùng chủ đề: