Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại Điện Hương (tỉnh Nam Định). Công ty của tôi đóng BHXH cho công nhân, tuy nhiên có 3 trường hợp thông tin trên tờ khai BHXH thì đúng, nhưng khi nhận sổ thì bị sai thông tin. Trường hợp của tôi bị sai số chứng minh nhân dân (CMND), bà Phạm Thị Liên bị sai nơi cấp CMND, ông Trần Văn Phòng bị sai nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi và hai người nêu trên có thể đổi lại sổ BHXH được không? Nếu phải đổi thì thủ tục cần những gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Công văn số 3835/BHXH-CST ngày 27/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy CMND: Trường hợp người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi nội dung khác như số CMND, ngày cấp, nơi cấp giấy CMND, hộ khẩu hường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH. Vì vậy, trường hợp của bà Trịnh Thị Thu Trang bị sai số CMND, bà Phạm Thị Liên bị sai nơi cấp CMND và ông Trần Văn Phòng bị sai nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không phải cấp lại sổ BHXH.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: