Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi có mua con giống bò sơ sinh của công ty A. Sau khi nuôi được 6 tháng, công ty bán lại cho các hộ dân để làm bò giống sản xuất. Tôi xin hỏi, sản phẩm bò giống của công ty có phải chịu thuế GTGT hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/ 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015), quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý Nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do Nhà nước quy định.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày, trường hợp công ty của ông Lê Quý Lộc có mua con giống là bò sơ sinh, sau đó tiến hành nuôi trong vòng 6 tháng rồi bán lại cho các hộ dân để làm bò giống, nếu công ty của ông và sản phẩm bò giống đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (nêu trên) thì sản phẩm bò giống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: