Chi tiết câu hỏi :

Tôi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, tôi được tuyển vào trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu tôi phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên theo tôi tìm hiểu thì hiện chỉ đang đào tạo 2 chứng chỉ đó là Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học. Xin hỏi, trường hợp của tôi thì sẽ phải học chứng chỉ nào, học ở đâu vì hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạm dừng việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên THPT.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 4/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tạm dừng (Quyết định 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT. Sau khi Thông tư được ban hành, cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định sẽ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Nếu có nguyện vọng, ông Nguyễn Mạnh Hùng có thể đăng ký học để hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: