Chi tiết câu hỏi :

Tôi nhập ngũ tháng 9/2015, ra trường tháng 1/2020, cấp bậc Thiếu úy. Xin hỏi, nay tôi muốn phục viên thì được hưởng chính sách gì? Tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo không và nếu có là bao nhiêu?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Quốc phòng

Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng thì sĩ quan phục viên được hưởng các quyền lợi như sau:

– Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

– Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương.

– Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về bồi thường chi phí đào tạo, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/2/2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng thì quân nhân được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp đã tốt nghiệp nhưng không nhận nhiệm vụ hoặc bỏ việc khi chưa đủ thời gian công tác đến 5 năm đối với những đối tượng được đào tạo dưới 5 năm và đến 7 năm đối với những đối tượng được đào tạo từ 5 năm trở lên tính từ khi tốt nghiệp.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: