Chi tiết câu hỏi :

Tôi là lao động tự do, bán quần áo lưu động. Tôi có đăng ký nhận hỗ trợ đối với trường hợp người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hồ sơ đã được duyệt. Nhưng đến nay đã gần 2 tháng tôi chưa nhận được tiền hỗ trợ cũng như nhu yếu phẩm. Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi bao lâu nữa được nhận hỗ trợ?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh năm: 16/1/1974, hiện ngụ: Khu phố Hòa Phú, thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bán quần áo lưu động.

Sau khi UBND phường An Hòa nhận được danh sách tổng hợp từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã đối tượng là người lao động đăng ký trực tuyến gồm 549 lao động (trong đó có tên bà Nguyễn Thị Tuyết Nga).

Ngày 19/8/2021 Hội đồng thẩm định của UBND phường An Hòa có tổ chức tiến hành họp xét hồ sơ của khu phố Hòa Phú gồm 48 hồ sơ (trong đó, 10 hồ sơ đủ điều kiện, 38 hồ sơ không đủ điều kiện hoặc chưa liên lạc được).

Trường hợp bà Nga được xét theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, UBND phường An Hòa có lập Tờ trình số 14 TTr/UBND ngày 19/8/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (kèm theo biên bản họp xét và danh sách) gửi về UBND thị xã Trảng Bàng.

Tuy nhiên, Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 1/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh duyệt đăng ký trực tuyến gồm 39 người thì trường hợp bà Nga không được duyệt vì ngành nghề không phù hợp với Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh.

Hiện tại, Hội đồng thẩm định của UBND phường An Hòa sẽ xem xét lại trường hợp của bà Nga theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tiếp tục gửi về trên thẩm định. Nếu được UBND phường An Hòa sẽ thông báo cho bà được biết.

 

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: