Chi tiết câu hỏi :

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 62/2020/TT-BTC quy định khoản chi từ 50 triệu đồng trở lên thì phải gửi hồ sơ chứng từ đến Kho bạc Nhà nước để kiểm soát.

Xin hỏi, khi tôi thanh toán tiền tập huấn (gồm công tác phí, tiền đi đường, văn phòng phẩm, tài liệu… ), thanh toán tiền đi công tác (công tác phí, tiền ngủ, tàu xe …) dưới 50 triệu đồng thì có phải mang hồ sơ chứng từ đến Kho bạc để kiểm soát, thanh toán không?

Thanh toán tạm ứng (ứng tiền mặt) những khoản chi dưới 50 triệu đồng có phải mang hồ sơ, chứng từ đến Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán không? Bảng kê chứng từ thanh toán cột định mức, đơn giá thực hiện đối với những khoản chi nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thì:

“c) Hồ sơ thanh toán (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán), bao gồm: Chứng từ chuyển tiền; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng). Trường hợp những khoản chi không có hợp đồng hoặc những khoản chi có hợp đồng với giá trị không quá 50 triệu đồng, song chứng từ chuyển tiền của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước không thể hiện được hết nội dung chi, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước gửi bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

Ngoài chứng từ chuyển tiền, đối với một số khoản chi cụ thể, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước gửi bổ sung:

Trường hợp chi thanh toán lương và phụ cấp theo lương, tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng, thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, tiền phụ cấp và trợ cấp khác, tiền khoán, tiền học bổng: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng; văn bản xác định kết quả tiết kiệm chi theo năm (đối với chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị gửi chậm nhất trước ngày 31 tháng 01 năm sau)…”.

Như vậy, trường hợp bà đề nghị thanh toán tiền công tác phí dưới 50 triệu đồng và thanh toán tạm ứng (ứng tiền mặt) những khoản chi dưới 50 triệu đồng thì đơn vị phải gửi đến Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP nêu trên. Đơn vị không phải gửi các hóa đơn (xăng xe, phòng nghỉ… liên quan đến đi công tác) đến Kho bạc Nhà nước.

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và Thông tư số 62/2020/TT-BTC không quy định khoản chi có giá trị bao nhiêu thì phải kê cột số lượng, định mức.

Vì vậy, trường hợp có quy định định mức (mức chi) cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị sử dụng ngân sách kê khai số lượng, định mức (mức chi) theo đúng quy định đối với tất cả các khoản chi áp dụng bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: