Chi tiết câu hỏi :

Giấy phép lái xe A1 của tôi được cấp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định. Giờ tôi muốn chỉnh sửa thông tin trên Giấy phép lái xe thì đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam có làm được không hay phải về Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch với Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý Giấy phép lái xe làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân”.

Vì vậy, ông Đỗ Văn Trung liên hệ với Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định để được giải quyết.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: