Chi tiết câu hỏi :

Tôi có 1 bằng lái xe hạng A1 cấp ngày 10/9/1995 bị nhàu nát, tra trên mạng không có trong hệ thống quản lý nhưng có hồ sơ gốc khi thi. Vậy tôi có được đổi lại bằng lái không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Điểm e khoản 5 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới”.

Vì vậy, trường hợp không có tên trong sổ lưu do ngành Công an quản lý bàn giao cho ngành giao thông vận tải thì không đủ cơ sở xét đổi giấy phép lái xe.

Bài viết cùng chủ đề: