Chi tiết câu hỏi :

Tôi nhập ngũ năm 1978. Tháng 5/1979, tôi sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Tháng 5/1982, tôi hoàn thành nhiệm vụ, được xuất ngũ, chuyển ngành về công ty xây dựng. Năm 2008, tôi nghỉ chế độ hưu trí. Năm 2018, tôi được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh. Nay tôi muốn đổi mã thẻ BHYT HT3 sang mã thẻ YT KC2 có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Trường hợp của ông, theo nội dung câu hỏi thì ông đang có thẻ BHYT cấp theo đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mã đối tượng và quyền lợi có ký hiệu là HT3) đồng thời cũng thuộc đối tượng cựu chiến binh có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào từ tháng 5/1979. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HT2 được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Về thủ tục đổi BHYT, ông cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào sau ngày 30/4/1975 và liên hệ với cơ quan BHXH quận, huyện nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Bài viết cùng chủ đề: