Chi tiết câu hỏi :

Tôi là bác sĩ y khoa, đã có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt và bằng chuyên khoa 1 về chấn thương chỉnh hình. Tôi đã nộp đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề nhưng không được giải quyết. Tôi được giải thích với lý do đang tạm ngưng cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề y. Như vậy có đúng không? Tôi cần làm gì để được cấp chứng chỉ hành nghề chấn thương chỉnh hình?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ quy định: “Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sĩ (bác sĩ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo”.

Như vậy, đối với trường hợp của bà Liễu thì có thể tiếp tục gửi hồ sơ để cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: