Chi tiết câu hỏi :

Tôi trú tại phường 6, Quận 3, TPHCM. Hiện tôi gặp khó khăn nhưng chưa được nhận gói trợ cấp. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND phường 6, Quận 3, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Qua kiểm tra xác minh tại khu phố và tổ dân phố, ông Mai Hoan mở tiệm hớt tóc nhưng không đăng ký kinh doanh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 và Công văn 2209 của Thành phố mà tổ dân phố lập danh sách gửi về UBND phường để chuyển quận xét duyệt chi hỗ trợ.

Hiện nay tại Công văn 2627 của Thành phố có hướng dẫn chi hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn. UBND phường hướng dẫn ông Hoan liên hệ với tổ trưởng để lập danh sách xét duyệt chi hỗ trợ theo diện hộ khó khăn theo hướng dẫn tại công văn trên.

Nếu gia đình có khăn về nhu yếu phẩm, UBND phường hướng dẫn ông Hoan liên hệ với khu phố và tổ dân phố hoặc UBND phường để tiến hành xác minh có phương án hỗ trợ cho gia đình về nhu yếu phẩm nếu gia đình khó khăn.

Bài viết cùng chủ đề: